Odborný program 2011

8:30 Prezence účastníků a hostů

9:00 - 9:30 Zahájení konference

Zdeněk Novák, generální ředitel Národního zemědělského muzea, předseda konference
Juraj Chmiel, náměstek ministra zemědělství ČR
Gabriel Csicsai, Štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Josef Stehlík, předseda Asociace soukromého zemědělství ČR
Josef Sléha, vědecký sekretář konference

9:30 - 9:50 Úvodní vstup do problematiky

Lenka Fendrychová, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy.

Dynamický vývoj farmářských trhů, jaký zažíváme v posledních dvou letech v Česku, proběhl v posledních desetiletích v řadě zemí. Zahraniční odborná literatura spojuje s farmářskými trhy řadu přínosů ale i rizik. Ačkoli má český kontext svá specifika, naše „zpoždění“ nám dává jedinečnou příležitost poučit se ze zkušeností a poznatků ze zahraničí. Tato konference si klade za cíl propojit klíčové aktéry jakými jsou pořadatelé, představitelé státní správy, samosprávy a odborných institucí a rozproudit dialog o tom, jak se vyvarovat rizik a společně usilovat o naplnění potenciálu farmářských trhů v oblasti sociální, ekonomické a environmentální.

9:50 - 10:00 Nalok.cz - Jak aktivně dělat propagaci trhům na Internetu

Na mnohých místech roste vzájemná konkurence mezi farmářskými trhy, jinde je stále těžší přilákat dostatek zákazníků, farmářské trhy se stávají běžnou součástí života a je potřeba začít systematicky pracovat s jejich zákazníky. Ukážeme Vám jak jednoduše využít sílu Internetu, kde jsou desítky tisíc zájemců o lokální nakupování.

10:00 - 10:10 Aleš Kotěra - ČESKÝ GRUNT

Koncept kamenných regionálních prodejen s farmářskými potravinami.

ČESKÝ GRUNT se zaměřuje na prodej tradičních českých potravin, především od malých a středních tuzemských výrobců a farmářů obdobně jako "skutečné" farmářské trhy. Vznik společnosti odstartovaly 2 myšlenky:

  1. Nabídnout zákazníkům tradiční regionální poctivé potraviny v pohodlí kamenné prodejny
  2. Podpořit malé a střední farmáře a výrobce

Obě tyto myšlenky se spojily právě v konceptu prodejen ČESKÝ GRUNT.

10:10 - 10:30 Přestávka na kávu

10:30 - 12:15 Panel I
Autenticita farmářských trhů, zaměřeno na kvalitu

Moderátor: Tomáš Popp, ENVIC o.s., FT Plzeň

Různé úhly pohledu (státní instituce, odborníci na kvalitu potravin, pořadatelé trhů, spotřebitelé) na otázku „Co dělá dobrý trh“? Čím se dobrý trh liší od špatného? Co je zdrojem kvality/autenticity a jak jí dosáhnout? Různé pohledy na kvalitu potravin, objektivní x subjektivní: v čem je jiná než u zboží ze supermarketu? (Nejde jen o užití hnojiv a pesticidů, ale také čerstvost, zralost, odrůdy, food miles, podpora farmářů, přímý prodej, atmosféra…).

Marie Syrovátková (PřF UK) - prezentace průzkumu „Farmářské trhy v Praze a jejich zákazníci“

Boom FT v Praze v posledních dvou letech nutí k zamyšlení, kdo jsou jejich zákazníci, co je na trh přivádí a zda se od sebe nějak liší jednotlivé trhy. Výsledky výzkumu provedeného v letech 2010 a 2011 na třinácti farmářských trzích v Praze ukázaly, že Pražané nejčastěji nakupují na FT kvůli čerstvosti a lepší chuti zboží v porovnání s běžnými obchody, s odstupem následuje zájem o lokální výrobky a celkově českou produkci. Farmářské trhy mají široké spektrum zákazníků, např. důchodci jsou důležitou spotřebitelskou skupinou. Farmářské trhy vznikají v lokalitách s různým sociálním statusem, nicméně trhy ve vnitřním městě se svým charakterem (počet stánků, zákaznická struktura, den konání, atmosféra) liší od trhů v zázemí města.

Václav Silovský (ANGUS FARM) –„ Autentické farmářské trhy z pohledu prodejců“

Václav Silovský chová na jižním Plzeňsku masný skot – black Aberdeen Angus. V současnosti obhospodařuje celkem 350 ha luk a pastvin. Skot žije celoročně venku bez přídavků jakýchkoliv krmných směsí či hormonů. Hospodaří v systému ekologického zemědělství. Rodina Silovských provozuje také restaurace s certifikátem Slow food, kde se podává hovězí maso pocházející z jejich farmy. Z tohoto masa vyrábí i poctivé uzeniny (bez alergenů, ochucovadel, mouky, separátu…), které od roku 2010 prodává na farmářských trzích. Zpočátku prodával z klasického stánku, ale v letošním roce si postavil vlastní pojízdnou prodejnu. Zvládá skvěle i marketing, proto má pojízdná prodejna nezaměnitelný design i atmosféru.

Václav Silovský ve svém příspěvku zhodnotí své zkušenosti s farmářskými trhy. Osobně jezdí a ochutnává lahůdky na farmářských trzích i v zahraničí, především ve Francii. Může tedy srovnávat míru autenticity tuzemských farmářských trhů s těmi zahraničními.

Více informací o ANGUS FARM najdete na www.angus-farm.cz.

Ivan Hrbek (Svaz faremních zpracovatelů) – „Pohled na farmářské trhy optikou faremních zpracovatelů“

Svaz faremních zpracovatelů má zhruba 30 členů. Posláním svazu je zejména odstraňování nejrůznějších zbytečných administrativních překážek, kladených faremnímu zpracování a realizaci místní zemědělské produkce. Pan Hrbek má díky spolupráci s mnoha zemědělci, kteří se pokouší zpracovávat a prodávat faremní produkty (živočišného původu), dobrý přehled o tuzemských farmářských trzích. Bude prezentovat představy faremních zpracovatelů o kvalitních farmářských trzích a nemůže nezmínit i zákonný rámec, ve kterém se pohybují. Ten významně ovlivňuje možnosti prodeje těchto produktů na farmářských trzích.

Blanka Turturro (Slow Food Prague) – „Zahraniční zkušenosti s farmářskými trhy a trhy Slow Food (Earth Markets)“

Pan Holub ve svém příspěvku shrne zkušenosti z farmářských trhů v zahraničí. Podíváme se, jak definují autentické farmářské trhy v mnoha zemích Evropy. Velmi zajímavý je i koncept Earth Markets. Což jsou farmářské trhy, na kterých prodávají výhradně lokální pěstitelé, chovatelé, zpracovatelé… Že by toto byla cesta k autentickým farmářským trhům v České republice?

Diskuze

12:15 - 13:15 Polední přestávka

13:15 - 15:00 Panel II
Legislativní rámec

Moderátor: Zdeněk Novák, generální ředitel Národního zemědělského muzea

Legislativní rámec, hygienické, veterinární a další předpisy a jejich výklad. Zkušenosti organizátorů trhů a farmářů s instiucionálním a legislativním prostředím u nás, jejich očekávání směrem k příslušným orgánům a institucím. Kodex farmářských trhů. Byrokratické nástrahy.

Pavel Bohatec, MZe ČR, vrchní ředitel Sekce potravinářských výrob – Úřad pro potraviny – „Aspekty legislativního rámce FT v ČR z pohledu MZe ČR a jím řízených institucí“

Jan Váňa, ředitel Odboru veterinární hygieny, ochrany veřejného zdraví a ekologie, Státní veterinární správa ČR - „Úřední kontroly potravin živočišného původu na trzích a tržnicích“

Zaměření, způsob provádění a výsledky kontrol orgánů státního veterinárního dozoru nad potravinami živočišného původu na trzích a tržnicích.

Markéta Dvořáková, Ekoporadna města Dobříše – „Jarmarky regionálních produktů v Dobříši“

Jiří Sedláček, Farmářské tržiště Praha – „Kodex FT a jeho pravidla“

Diskuze

15:00 - 15:30 Přestávka na kávu

15:30 - 17:30 Panel III
Moderovaná diskuze expertů a organizátorů

Moderátor: Radim Perlín,, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

Třetí panel je zaměřen na hodnocení dopadů organizace farmářských trhů. Diskuze bude zaměřena na výhodnost farmářských trhů pro výrobce – farmáře, na dopady farmářských trhů na organismus města, ekonomické dopady tohoto způsobu prodeje, význam prodeje zemědělských produktů na budování komunity, společnosti a pochopitelně i role a význam pořadatele trhů.

Celé jednání bude probíhat formou panelové diskuze, kde nejprve vyzvaní experti uvedení v programu představí svoji pozici a svoje názory na organizaci, průběh a dopady farmářských trhů a poté v moderované diskuzi bude možné položit účastníkům panelu otázku, nebo připomenout další dosud neprobírané problémy. Jednání bude mít interaktivní charakter a každý účastník konference se bude moci do jednání v tomto bloku aktivně zapojit.

Panelové diskuze se zúčastní:


17:30 - 18:30 Závěrečná shrnutí a doporučení

Závěry konference ke stáhnutí.

Zpět na Odborný program tohoto roku.

Archiv
Odborného programu

 

Partneři
konference

Podpora:Partneři:Mediální partneři:
 
 

Dana Kandertová604 234 030kandertova@sympex.cz

Josef Sléha777 146 641, 222 948 052sleha@sympex.cz

Nabídka ubytování
www.hotelkrystal.cz